logo

Hochbeeter

Fir de Kanner e kloert Verständnis ze ginn wou d'Iessen hier kënnt a fir e bessere Bezug zum Iessen an zur Natur ze kréien, gi si reegelméisseg mam Personal aus der Maison Relais an d'Hochbeeter schaffen.

D'Uebst a Geméis wat hei produzéiert gëtt, gëtt spéider an der Kantin verschafft an servéiert.