logo

Aktivitéiten a Projeten

Am Laf vum Joer ginn de Schüler(innen) verschidden Aktivitéiten am Kader vun der Schoul ugebueden. Dës Aktivitéite gi vum Léierpersonal an enker Zesummenaarbecht mat lokale Servicer a Veräiner, mat den Elteren (Elterevertrieder oder APECU) a mam Educatiounsministère organiséiert.

Mir soen alle Bedeelegten e grousse Merci fir hier wäertvoll Aarbecht am Sënn vun de Kanner.

An der Menübar hei uewen driwwer kënnt Dir déi verschidden Aktivitéiten uklicke fir méi Informatiounen ze kréien.

D'Aktivitéiten vun der Schoul Useldeng:

  • Pompjeesdag
  • De Kleeschen kënnt an d'Schoul
  • Sciencewoch
  • Busschoul
  • Schoulfest
  • Cool@school
  • Kanner fir Kanner
  • Porte-ouverte
  • Zesumme fir e proppere Schoulhaff
  • Virliesungen