logo

Schoulsportdag

De Schoulsportdag an der Schoul Useldeng ass all Joer am Fréijoer. D'Kanner aus all de Zykle kréie verschidden Ateliere proposéiert:

 • Dëschtennis
 • Indiaka
 • Adventureparcours
 • Parcours
 • Basket
 • Zumba
 • Fussball
 • Lafen
 • Sackhüpfen
 • Frisbee
 • Vëlosparcours

Mir soen all deene Fräiwëllege Merci fir hier Ënnerstëtzung an hiren Asaz.