logo

Sport a Beweegung

Clever Move

Une enfance qui a beaucoup changée dans les dernières années, un état de santé douteux des enfants et des jeunes, des troubles de concentration et de comportement, ainsi que les résultats de la recherche éducative sont des arguments des dernières années qui expliquent de plus en plus la pertinence du mouvement à l'école.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.clevermove.lu.

En 2019, l'école d'Useldange a obtenu le label "Clever Move".

Bewegtes Klassenzimmer:

An enger vun de Klassen hunn d'Kanner d'Méiglechkeet fir vu verschiddene Sëtzméiglechkeeten ze profitéieren. Mee wéi fonktionnéiert dat?

An der Klass ginn ënnerschiddlech Forme vu Sëtzméiglechkeeten ugebueden: normale Stull (mat oder ouni Sëtzkëssen), Sëtzball, Knéihocker, ergonomeschen Hocker, Wackelhocker, Stéidësch (mat oder ouni Wippen) oder e Vëlo mat Pult amplaz vum Guidon. All Schüler huet seng fest Sëtzplaz mat senger Bänk. 1x/Dag ginn d'"Still" ëm eng Platz weidergeréckelt. Domadder gëtt engersäits eng grouss Ofwiesslung garantéiert an anerersäits gëtt esou séchergestallt, dass all Kand vun all deene verschiddenen Optioune profitéiere kann.

D'Vëloen an de Stéidësch sinn, virausgesat dass den Enseignant säin Accord gëtt, fir all Schüler op fräiwëlleger Basis accessibel. E Schüler deen de Besoin huet fir sengem natierleche Beweegungsdrang nozegoen, kann och opgefuerdert gi fir vun enge vun dëse Méiglechkeeten ze profitéieren. De Stéidësch bitt de Schüler wärend Gruppenaarbechten ausserdeem eng flott an alternativ Plaz fir zesummen ze schaffen.

Beweegungspausen:

Kuerz Beweegungspausen erlaben et de Schüler sech tëschent de Lektiounen ze beweegen, sech auszetoben an hier Bluttzirkulatioun unzereege fir esou de Kierper, besonnesch d'Gehier, mat Sauerstoff an anere wichtege Botestoffer ze versuergen. Net just d'Leeschtungsfäegkeet vun de Schüler geet erop, mee och d'Motivatioun an de Spaassfaktor.

D'Këscht "Bewegung in die Schule" (riets op der Foto) vum Patrick Fust (INGOLDVerlag) ass eng Box mat villen Iddië wéi esou Beweegungspausen ouni gréisseren Opwand gestalt kënne ginn.

 

Réidener Schwämm

D'Kanner aus der Schoul Useldeng ginn an d'Réidener Schwämm schwammen.

Extrait du règlement de la natation scolaire (Syndicat Intercommunal "Réidener Schwämm"): Art.10 du chapitre 4:

Les élèves dont l'état de santé empêche de participer au cours de natation, produiront un certificat médical et resteront sous la surveillance du personnel surveillant.

Sportkrees Atert

De Sportkrees Atert bitt:

  • eng optimal Fërderung vun den natierleche Ressource vun de Kanner
  • eng Erweiderung vun der Offer fir Betreiung fir Kanner a Jugendlecher
  • eng Verbesserung vum allgemenge sportlechen Niveau
  • e Beitrag zur Integratioun vun alle Bevëlkerungsgruppen
  • Fräizäitsport nieft dem Veraïnssport
  • eng professionell Ariichtung déi de Benevolat an de Sportveräiner ënnerstëtzt
  • Nowuess fir d'Sportveräiner
  •  

Méi Informatioune fann Dir ënner www.sportkreesatert.lu.

You chose not to trust cookies on this website, which means that some features may not be available or operational. If you'd like to enable cookies for this site, then go to the Cookie Policy tab in the lower left corner of the screen and press the yellow "accept cookies" button. Thank you.