logo

Säll

D'Kanner hunn d'Méiglechkeet sech fräi an deene verschiddene Säll ze beweegen.

Annexe cycle 3.2 & 4.2 Chill- a Bastelraum

Annexe Cycle 3.2 & 4.2 Restaurant

Annexe Cycle 3.2 & 4.2 Spillsall

Cycle 1 A

Cycle 1 B

Cycle 1 C

Cycle 2 A

Cycle 2 B

Cycle 3 A

Jugendraum vum Zykle 3 a 4

Cycle 3 B

Restaurant

Gank mam Info-Eck fir d'Elteren