logo

Ëffnungszaïten

MéindesDënsdesMëttwochsDonneschdesFraïdes
Accueil vun 7h00 bis 7h50XXXXX
Mëttegiessen an Encadrement vun 12h05 bis 14h00XXXXX
Encadrement vun 14h00 bis 18h30XX
Encadrement vun 15h50 bis 18h30XXX

D'Maison Relais funktionéiert och an de Schoulvakanze vu 07h00 bis 18h00.